ALARKO TOPLULUK FELSEFESİ
  • Tüm faaliyetinde Devlete, Müşteriye, Paydaşa, Personele, Ortağa, Alt ve Yan Sanayiye daima dürüst davranmak.
  • Tüm faaliyetinde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak.
  • Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.
  • Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini daha ucuza vermeye çalışmak.
  • Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan kârı gerçekleştirmek. Bunu gerçekleştirirken nakit imkanlarını gerekli dengede tutmak. Otonom yönetim, merkezi denetimi uygulamak.
  • Otonomiyi bireye kadar indirgemek. Üstten talimat yerine alttan karar ve üstten onayı uygulamak.
  • Tüm personelini iki veya tek taraflı belirli formüller gereğince kârla motive etmek.
  • Tüm personeli her yıl durumlarına ve konularına göre muayyen sürelerle eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak.
  • Tüm personeli kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve bazılarını hür teşebbüs şekline sokarak münhasıran kurum için çalışır bir duruma getirmek.
  • Kurumsallaşmış, veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, kârı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-İSTANBUL-TURKEY
Tel : (212) 227 52 00    Fax : (212) 261 84 31,   227 04 27