Değerli Ortaklarımız,

2016 yılı dünyada ve Türkiye' de çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. ABD' de yapılan seçimlerde Donald Trump' ın başkan seçilmesi ve İngiltere' nin Avrupa Birliği' nden referandumla ayrılma kararı dünya ölçeğinde 2016 yılına damga vuran gelişmelerdir. Ayrıca Suriye başta olmak üzere Ortadoğu' da yaşanan gelişmeler ve dünya genelinde yaşanan terör olayları da 2016 yılında küresel ölçekte etkisi olan gelişmelerdir. Türkiye' de ise, 15 Temmuz' da yaşanan darbe girişimi, terör olayları ve Suriye' de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatı gibi önemli olaylar yaşanmıştır.

ABD Başkanı Trump' ın göreve başlar başlamaz korumacı ekonomi politikalarını uygulamaya başlaması tüm dünyada tedirginlik yaratmıştır. Trump, ilk icraat olarak Trans-Pasifik ortaklığından çıkılmasına ve serbest ticaret anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesine karar vermiştir. Başta otomotiv sektörü olmak üzere yatırımları ABD' ye çekmek amacıyla gümrük duvarlarını yükselteceğinin sinyalini vermiş, ayrıca Meksika sınırına duvar inşasına başlanması için kararname çıkarmıştır. İngiltere' nin Avrupa Birliği' nden ayrılma kararıyla birlikte değerlendirildiğinde, bu gelişmeler küresel ekonomiye ilişkin kırılganlıkları artırmaktadır.

Bu gelişmeler çerçevesinde dünya ekonomisi 2016 yılında % 3,1 civarında büyürken, gelişmiş ekonomiler ortalama % 1,6 oranında büyümüştür. Gelişmiş ekonomilerde büyüme oranları potansiyelin altında seyretmiş; ABD % 1,6, Euro Bölgesi % 1,7, İngiltere % 2 ve Japonya % 0,9 civarında büyüme kaydetmiştir. Gelişmekte olan ekonomiler 2016 yılında % 4,1 büyürken, Çin % 6,7 oranında büyümüştür

2017 yılında ise dünya ekonomisinin bir miktar toparlanarak % 3,4 civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. ABD ekonomisinin 2016 yılına göre daha yüksek oranda büyümesi, Euro Bölgesi ve Çin' in ise 2016 yılındaki oranlara yakın oranlarda büyümesi beklenmektedir.

2016 yılı Türkiye ekonomisi açısından da zor bir yıl olmuştur. Büyüme oranı % 2 civarında gerçekleşirken, işsizlik oranı % 12,1' e yükselmiştir. Dış ticaret açığı % 11,7 oranında azalırken, cari açık 32,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Cari açığın GSMH' ya oranı ise % 4'ün altına inmiştir. Bütçe açığı tüm olumsuz koşullara rağmen 29,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup GSMH' ya oranı % 1,14' dür. Enflasyon ise TÜFE' de % 8,53 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya genelinde korumacılık eğilimlerinin artması, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışının azalması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye' nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesi gibi gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında % 3 civarında bir büyüme kaydedeceğini tahmin etmekteyiz. Döviz kurlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi 2017 yılında görülmeye başlayacak, işsizlik önemli bir sorun olmaya devam edecektir. ABD Merkez Bankası FED' in 2017 yılında faiz artışlarını sürdüreceği anlaşılmaktadır. Bu durumda ise, gelişmekte olan ülke paralarının ABD Doları karşısında daha fazla değer kaybetmesi ve uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetlerinin artması kaçınılmazdır.

İnşaat sektörü 2016 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etmiştir. Tüm olumsuz koşullara rağmen, konut kredi faiz oranlarındaki düşüş ve KDV oranlarındaki indirimin de etkisiyle 2016 yılında konut satışları % 4 civarında artarak yaklaşık 1,4 milyon adede ulaşmıştır. Ancak bu satışlara rağmen konut stoklarındaki artış da devam etmiştir.

Şirketimiz, portföyünde yer alan yüksek prestijli gayrimenkullerden kira geliri elde etmeye devam etmiş, ayrıca stokta mevcut konutların satışını sürdürmüştür. Geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz projeleri ekonomik konjonktürün uygun olduğu zamanda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışmalarımızda her zaman bize destek olan siz değerli ortaklarımıza ve özenle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli Heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Yönetim Kurulu

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-İSTANBUL-TURKEY
Tel : (212) 227 52 00    Fax : (212) 261 84 31,   227 04 27
e-mail: agmyo@alarko.com.tr