•
06 Ağustos 1996 tarihli, 4096 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı üzere Şirket, ticari unvanının 31 Temmuz 1996 tarihi itibarıyla Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak tescil edilmesinden dolayı, bu tarihten itibaren faaliyet sonuçları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin (1)/d-4 bendine göre kurumlar vergisinden istisnadır ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinin (3) numaralı bendi ile aynı kanunun Geçici 1 inci maddesinin (4) numaralı bendine göre ise gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.
• 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 9. maddesi 2 sayılı tablonun 21. maddesine göre gayrimenkul portföyüne ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır.

 

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-İSTANBUL-TURKEY
Tel : (212) 227 52 00    Fax : (212) 261 84 31,   227 04 27