a) Hiç bir şekilde paylarını satın aldıkları şirketlerin sermayesine ve yönetimlerine hakim olma amacı güdemez ve hiç bir şirkette sermaye veya oy haklarının %5 inden fazlasına sahip olamazlar,
b) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar,

c) Yatırım fonları payları hariç, Borsada veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar, sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur,

d) Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerine veya mala yatırım yapamazlar.
e) Sermaye piyasası araçlarını açığa satamazlar, kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar ve sermaye piyasası araçlarını ödünç alamazlar,

f) Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar,

g) Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.

h) Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar

ı) Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Muallim Naci Cad. No : 69 34347 Ortaköy-İSTANBUL-TURKEY
Tel : (212) 227 52 00    Fax : (212) 261 84 31,   227 04 27